LỚP ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN

Đào tạo trình độ sơ cấp ngành Điều dưỡng cơ bản nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Đào tạo bằng trung cấp thẩm mỹ, Các Chứng chỉ thẩm mỹ, chứng chỉ thẩm mỹ chăm sóc da, chứng chỉ thẩm mỹ spa, Chứng chỉ thẩm mỹ phun thêu, Chứng chỉ thẩm mỹ trang điểm nghệ thuật

 

Nội dung khóa học

BẰNG CẤP & TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

♦ Chứng chỉ sơ cấp nghề.

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

♦ Người lao động đủ 18 tuổi trở lên.

♦ Có đủ sức khỏe.

♦ Có trình độ học vấn phù hợp với nghề.

♦ Tốt nghiệp THPT trở lên.

KIẾN THỨC SAU KHI ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN

♦ Nhận thức được vai trò đạo đức của người Điều dưỡng, trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

♦ Có tác phong và thái độ đúng đắn của người điều dưỡng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

♦ Hiểu được tâm lý và nắm bắt được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các đối tượng.

♦ Đảm bảo an toàn và vệ sinh trong quá trình thực hiện các kỹ thuật chăm sóc.

♦ Hiểu được mục đích của việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, gia đình và bản thân.

♦ Hiểu được kiến thức liên quan: Giải phẫu sinh lý, dinh dưỡng, tâm lý, dược lý... trong công tác chăm sóc sức khỏe.

♦ Mô tả và nhận dạng được các công việc trong quá trình chăm sóc sức khỏe.

♦ Phân tích, nhận định và thực hiện được các quy trình chăm sóc cơ bản của từng đối tượng.

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN

♦ Lựa chọn được cách chăm sóc phù hợp đối với các đối tượng, trường hợp cụ thể.

♦ Thực hiện thành thạo các thao tác, kỹ thuật chăm sóc sức khỏe cơ bản.

♦ Thực hiện công tác an toàn và vệ sinh trong quá trình chăm sóc sức khỏe.

♦ Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển thông tin theo yêu cầu của nghề.

♦ Biết được yêu cầu, tiêu chuẩn, kết quả đối với các vị trí công việc.

♦ Có khả năng tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc của mình.

CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN

♦ Là điều dưỡng viên cho các Trung tâm chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, viện dưỡng lão, các cơ sở y tế.

♦ Ngoài ra còn tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chăm sóc sức khỏe gia đình.

THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC

♦ Thời gian đào tạo: 03 tháng.

♦ Thời gian học tập: 15 tuần.